Polityka jakości

Priorytetem w działalności Przedsiębiorstwa są działania zapewniające oczekiwany przez Klienta poziom jakości wytwarzanych produktów, w tym także jakości zdrowotnej. Oferowane wyroby produkowane są w warunkach zgodnych z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

Firma realizuje system bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP. Produkcja wyrobów jest nadzorowana przez Inspekcję weterynaryjną. Na wysoką jakość i trwałość produktów wpływa dobór surowca, stosowana technologia, specjalnie dobrane receptury oraz nowoczesny park maszynowy.

Troska o zadowolenie Klienta, zaspokojenie jego potrzeb i spełnienie oczekiwań wyrażone są w przyjętej przez Zarząd Przedsiębiorstwa Polityce Jakości.