Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie z europejskim komisarzem ds zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borgiem

W dniu 26 lutego przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie Fryderyk Kapinos, Waldemar Kluska, Jacek Noworolnik spotkali się w Strasburgu z Tonio Borgiem, europejskim komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Europosła Pawła Kowala.

Na spotkaniu tym przedstawili problemy producentów związane z brakiem możliwości dostosowania się do nowych wymagań odnośnie zawartości benzo(a)pirenu w produktach wędzonych tradycyjnie. Komisarz potwierdził, że w okresie konsultacji nowej normy strona Polska nie przedstawiła własnych badań akceptując bez zastrzeżeń ustalone poziomy benzo(a)pirenu. Tonio Borg, przychylny Polsce wyraził gotowość rozwiązania problemu.

Oczekuje tylko wystąpienia ze strony polskiego rządu z wnioskiem o przyjazd do Polski unijnej komisji technicznej, która zbada problem na miejscu. Propozycja wysłania Komisji technicznej została przedłożona stronie polskiej już w styczniu br.

Komisarz oczekuje również na konkretne propozycje poparte wynikami urzędowych badań produktów wędzonych tradycyjnie. Wyraził wolę wykorzystania także wyników badań właścicielskich i finansowanych przez samorządy.

Przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się w Strasburgu z Europosłami: Pawłem Kowalem, Tadeuszem Cymańskim, Wojciechem Olejniczakiem, Januszem Wojciechowskim, Jarosławem Kalinowskim i Andrzejem Grzybem, którym przedstawili aktualne problemy producentów wyrobów wędzonych tradycyjnie związane z dostosowaniem się do nowych przepisów unijnych.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Europosła Tomasza Poręby pani Katarzyna Ochman. Europosłowie, z wyjątkiem Europosła Jarosława Kalinowskiego, poparli inicjatywę Stowarzyszenia i dążenie do wprowadzenia odstępstwa od nowej normy dla produktów wędzonych tradycyjnie.

Europoseł Jarosław Kalinowski stwierdził, że producenci, bezdyskusyjnie, muszą spełnić wymagania nowej normy.
Europoseł Janusz Wojciechowski wyraził gotowość zorganizowania, wspólnej ze Stowarzyszeniem Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie, konferencji prasowej na temat tradycyjnych metod wędzenia i norm zawartości benzo(a)pirenu i WWA w produktach wędzonych tradycyjnie w kontekście uzyskiwanych wyników badań.

Ponadto informujemy, że badania urzędowe już się rozpoczęły. Z naszych informacji wynika, że do badań pobierane są także próby wyrobów wędzonych w komorach wędzarniczo- parzelniczych (nie tradycyjnych) co zmniejsza pulę badań przeznaczoną dla wyrobów wędzonych tradycyjnie.

 

Galeria


<< powrót