Komunikat ze spotkania założycielskiego Komitetu Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie i List otwarty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 14 stycznia br. z inicjatywy Prezesa Firmy Taurus w Ładnej/Tarnowa odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów wędlin wędzonych tradycyjnie. W spotkaniu wzięło udział 110 przedstawicieli reprezentujących 97 zakładów z południowego regionu Polski.

Zebrani wyrazili zaniepokojenie o dalszy byt zakładów mięsnych średniej i małej wielkości oraz pracowników w nich zatrudnionych po wprowadzeniu nowelizacji przepisów dotyczących zawartości benzo(a)pirenu w produktach mięsnych równocześnie zwracając uwagę na zagrożenie dla tradycji i dziedzictwa kulinarnego reprezentowanych regionów jako konsekwencję wprowadzenia tych przepisów.

Zebrani wyrazili wolę zrzeszenia się w Stowarzyszeniu Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie.

Do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy sąd rejestrowy powołany został Komitet Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, który reprezentować będą wybrani i upoważnieni przedstawiciele Komitetu w osobach: Roman Dudek LASKOPOL Limanowa, Andrzej Kurek Firma Juvita Dulcz Wielka, Stanisław Mądry Zakład Masarski Liszki , Jacek Noworolnik Zakłady Mięsne „Szubryt", Józef Bawoł Zakład Masarski Markowa, Fryderyk Kapinos Firma Taurus Pilzno, Waldemar Kluska Firma Taurus Pilzno.

Upoważnieni Przedstawiciele zobowiązani zostali do wystąpienia do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o:
- przedłużenie okresu przejściowego dla obowiązywania dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006
- utrzymanie dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla wszystkich produktów mięsnych lub wprowadzenie odstępstwa wyłącznie dla produktów mięsnych tradycyjnie wędzonych dopuszczającego zawartość benzopirenu do 5,0 mikrogramów/kg.

 

 

 

Galeria


<< powrót