Prezes Stanisław Jarosz zainicjował powstanie Rady ds. Przedsiębiorczości

Lokalny biznes razem

Z inicjatywy doradcy Prezydenta RP ds. Przedsiębiorczości Stanisława Jarosza, prezesa firmy „Taurus” oraz posła Fryderyka Kapinosa odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Rady ds. Przedsiębiorczości Powiatu Dębickiego. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z gminy Pilzno, posłowie Fryderyk Kapinos i Jan Warzecha, członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Stanisław Jarosz oraz samorządowcy – starostowie powiatu dębickiego Piotr Chęciek i Adam Pieniążek, a także burmistrz Pilzna Ewa Gołębiewska i wiceburmistrz Krzysztof Krawiec. Formalności, konieczne do utworzenia rady, mają być sfinalizowane do końca tego roku.

 


- Zaraz po otrzymaniu nominacji deklarowałem chęć reprezentowania wszystkich właścicieli firm z regionu. Rozumiem go szeroko, bo biznes nie ma granic administracyjnych. Chcę reprezentować przedsiębiorców z Podkarpacia i Małopolski. Mamy podobne problemy i wiele zbieżnych sugestii. Jestem przekonany, że stworzymy silną reprezentację, a razem możemy zrobić wiele dobrego. Będziemy skutecznie działać na rzecz rozwoju naszych firm, gmin i powiatów – mówi Stanisław Jarosz.

Rada ds. Przedsiębiorczości ma reprezentować właścicieli lokalnych firm przed miejscowymi samorządowcami oraz zgłaszać ich problemy na forum ogólnokrajowym.
Przedsiębiorcy mówili o trudnej sytuacji na rynku pracy oraz o konkurencji europejskich koncernów, coraz mocniej działających na polskim rynku.
Posłowie zadeklarowali pomoc w reprezentowaniu ich stanowiska oraz zgłaszaniu uwag i sugestii podczas procesów legislacyjnych, które toczą się w Sejmie.
Z samorządowcami Pilzna właściciele największych firm dyskutowali o odpowiedniej wysokości podatków. Podkreślali, że powinna być ustalona tak, by motywowała do rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a nie była nadmiernym obciążeniem.
- Cieszę się z tego spotkania, merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów – mówi starosta dębicki Piotr Chęciek. – Zdaję sobie sprawę z ogromnej roli lokalnego biznesu dla rozwoju naszego regionu. Samorząd powiatowy robi wiele, by wspierać przedsiębiorców. Staramy się maksymalnie upraszczać i przyspieszać konieczne procedury. Jednak nasza rola jest, siłą rzeczy, ograniczona. Rada da nam wszystkim większe możliwości współpracy.

Starosta zadeklarował, że swoich przedstawicieli w radzie będą miały wszystkie gminy powiatu dębickiego.

<< powrót