Gratulacje dla prezesa Jarosza

Przedstawiciele władz samorządowych Podkarpacia i Małopolski, przedsiębiorcy i lokalni rzemieślnicy gratulowali prezesowi naszej firmy, Stanisławowi Jaroszowi powołania w skład Rady ds. Przedsiębiorczości, działającej przy Prezydencie RP.

- Będę reprezentował nas wszystkich, z Podkarpacia i Małopolski, bo działamy w obu województwach – mówił prezes Jarosz. – Jestem otwarty na sugestie i pomysły, na informacje o problemach, które napotykacie w prowadzeniu działalności. Chcę o nich mówić podczas spotkań rady, które będą się odbywały co dwa miesiące.

List gratulacyjny w imieniu marszałka Władysława Ortyla przekazał przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, starostowie: tarnowski Roman Łucarz i dębicki – Piotr Chęciek, a także wiceburmistrz Pilzna Krzysztof Krawiec i starszy cechu Aleksander Sas – gratulowali osobiście.

20-osobowa Rada ds. Przedsiębiorczości to gremium konsultacyjno-doradcze. Ma inicjować zmiany, które ułatwią funkcjonowanie rodzimym przedsiębiorcom i stworzą lepsze warunki do rozwoju ich firm.

Galeria


<< powrót