Taurus pielgrzymuje

Dniu 10 listopada br. Taurus pielgrzymował do Częstochowy włączając się w drugą radiową pielgrzymkę zaprzyjaźnionego z firmą Radia Dobra Nowina organizowaną jako dziękczynienie za kolejny rok działalności radia.

Pielgrzymi odwiedzili Kraków gdzie dane im było zwiedzenie pałacu Biskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 ze słynnym oknem, z którego z wiernymi spotykał się święty Jan Paweł II.

Zwiedzili też skarbiec Zamku Królewskiego na Wawelu i złożyli kwiaty na grobie prezydenta

Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. O godzinie 15 pielgrzymi modlili się koronką do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Łagiewnikach.

Późne popołudnie i wieczór poświęcone były Matce Bożej Częstochowskiej. Przed Jej cudownym obrazem pielgrzymi uczestniczyli w mszy św. odprawianej przez ks. Dyrektora RDN Jacka Miszczaka w intencji właścicieli i załogi firmy Taurus. O godz. 21 włączyli się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Dla wszystkich były to niezapomniane chwile refleksji i osobistego kontaktu z Matką Bożą Królową Polski.

Galeria


<< powrót