Znak Jakość i Tradycja

W dniu 18 kwietnia br. Dyrektor Firmy Taurus Waldemar Kluska odebrał w Warszawie certyfikat uprawniający do posługiwania się znakiem „Jakość  Tradycja” dla dwóch produktów: pierożków pieczonych z mięsem i pierożków pieczonych z kapustą i grzybami.

Znak „Jakość Tradycja” przyznawany jest Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego produktom, które posiadają co najmniej 50-letnią historię wytwarzania, do których produkcji używa się wyłącznie surowców o identyfikowalnym pochodzeniu i które nie zawierają komponentów GMO. Produkty te charakteryzują się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania i szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru.

Firma Taurus dołączyła do nielicznego grona posiadaczy tego wyróżnienia.

 

Galeria


<< powrót